Светулка 44

Книгата е светлина

Издателството

Български разпятия

Автор: Чавдар Добрев
Жанр: студии
Издадена:  2017 г.
ISBN: 978-954-309-249-9
Издание: първо
Страници: 364
Цена: 15 лв.

Съдържа студии за „Време разделно“ от Антон Дончев, за Гео Милев и поемата му „Септември“, за Атанас Далчев, за Георги Джагаров, за Никола и Бойка Вапцарови.